Autozoekhulp
De expert in zoekopdrachten.

Privacy verklaring :

Autozoekhulp neemt bij deze verantwoordelijkheid op de verplichtingen die voortkomen uit de nieuwe Europese wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Opgemaakt te Herten, 24-02-2019

Algemeen : 

Autozoekhulp zal met alle partijen waarmee ze samenwerken een zo minimaal mogelijke hoeveelheid persoonsgegevens gebruiken en opslaan. De gegevens die wel worden opgeslagen zullen nooit en te nimmer ‘gevoelige gegevens’ bevatten. Het zullen hoofdzakelijk contactgegevens zijn welke noodzakelijk zijn om zakelijke transacties te kunnen uitvoeren. Dit zullen zo veel mogelijk zakelijke gegevens en zo min mogelijk persoonsgegevens zijn. De gegevens die worden opgeslagen zullen nooit aan derden worden verstrekt zonder toestemming van de eigenaar van de persoonsgegevens. Alle gegevens zullen op een verantwoorde en zorgvuldige manier worden verzameld, gebruikt en opgeslagen. Autozoekhulp verplicht zich om alle opgeslagen persoonsgegevens te verwijderen indien zij hier schriftelijk een aanvraag van ontvangen door de eigenaar van de gegevens. 

Veiligheid en waarborging :

Autozoekhulp verklaart dat alle gebruikte systemen voorzien zijn van adequate fysieke / niet-fysieke veiligheidsvoorzieningen. Denk hierbij aan beveiliging van alle ICT-diensten. Indien er toch een data-lek wordt geconstateerd dan zullen Autozoekhulp en haar relevante toeleveranciers alle handelingen verrichten die er van hun verwacht mogen worden. 

Aansprakelijkheid : 

Autozoekhulp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirect geleden schade, tenzij deze schade nadrukkelijk te wijten is aan opzet of roekeloosheid. Indien de geleden schade te wijten valt aan de handelingen van Autozoekhulp dan zullen deze in overleg met de gedupeerde een voor beide partijen aanvaardbare oplossing zoeken. 

Afsluitverklaring :

Autozoekhulp heeft in hun systemen ruim voldoende waarborging en beveiliging aangebracht voor de relatief lage risico’s die zij lopen aangezien zij slechts een zeer kleine hoeveelheid en relatief ongevoelige persoonsgegevens zullen gebruiken, verwerken en opslaan.